1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług w sklepie internetowym www.pokekarty.pl jest:

Twoje Miejsce Sylwia Pasik
Choszczówka Stojecka 59
05-300 Mińsk Mazowiecki
Polska

Tel.: 786 484 752

[email protected]

NIP: 8222273760

Rachunek bankowy:
mBank S.A.:
57 1140 2004 0000 3202 8357 6896

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych:
Inspektor Ochrony Danych

Twoje Miejsce Sylwia Pasik
Choszczówka Stojecka 59
05-300 Mińsk Mazowiecki
Polska

Tel.: 786 484 752

[email protected]

NIP: 8222273760

Rachunek bankowy:
mBank S.A.:
57 1140 2004 0000 3202 8357 6896

1.3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
1.4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5.  Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).  Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych. Informacje osobiste są przechowywane w systemach komputerowych o ograniczonym dostępie. Systemy te są umieszczone w specjalnie chronionych pomieszczeniach.

2. ZBIERANIE INFORMACJI

 

2.1. Informacje osobiste

Gdy rejestrujesz się konto w naszym sklepie lub z niego korzystasz, dobrowolnie przekazujesz nam pewne informacje. Możemy poprosić Cię o podanie informacji osobistych w przypadku rejestracji użytkownika, realizacji płatności, brania udziału w konkursie lub loterii albo odwiedzania strony wymagającej autoryzacji. Te informacje osobiste mogą obejmować nazwisko, adres e-mail, identyfikator użytkownika, nazwę domeny, adres URL, adres korespondencyjny i numer telefonu. Rezygnacja z zarejestrowania się i podania tych informacji nie przeszkadza w korzystaniu z większości obszarów sklepu, uniemożliwia jednak rejestrację konta oraz składanie zamówień.

2.2. Jakie informacje gromadzimy?

Gdy korzystasz z dowolnej witryny internetowej, aplikacji mobilnej lub innej usługi internetowej, niektóre informacje są automatycznie tworzone i rejestrowane. Podobnie jest w naszym sklepie. Oto niektóre rodzaje gromadzonych przez nas informacji:

a) Dane dziennika
Kiedy korzystasz z naszego sklepu, nasze serwery zapisują informacje („dane dziennika”), w tym informacje, które przeglądarka wysyła automatycznie, gdy odwiedzasz witryny internetowe, lub które automatycznie wysyła aplikacja mobilna, gdy jej używasz. Dane dziennika zawierają Twój adres IP, adresy i aktywność w odwiedzanych przez Ciebie witrynach internetowych, wyszukiwania, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesłanego żądania, sposób używania sklepu, dane plików cookie i urządzenia, z którego korzystasz, informacje o dostawcy usług i adresy witryn internetowych, z których nastąpiło przekierowanie. Jeśli chcesz, możesz uzyskać więcej informacji na temat typów danych, które zbieramy w naszych plikach dziennika.
b) Dane plików cookie
Wykorzystujemy także pliki cookie (niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Twój komputer za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą witrynę internetową, przypisane do Twojego konta w sklepie lub przeglądarki) lub podobne technologie służące do gromadzenia danych dziennika. Gdy używamy plików cookie lub podobnych technologii, wykorzystujemy pliki cookie sesji (istniejące do chwili zamknięcia przeglądarki) lub trwałe pliki cookie (istniejące do momentu, w którym Ty lub Twoja przeglądarka je usuniecie). Na przykład używamy plików cookie do przechowywania preferencji językowych lub innych ustawień, dzięki czemu nie musisz ich konfigurować za każdym razem, gdy odwiedzasz nasz sklep. Niektóre używane przez nas pliki cookie są powiązane z Twoim kontem w sklepie (włącznie z informacjami o Tobie, takimi jak podany przez Ciebie adres e-mail), a inne nie. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystywania przez nas plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką cookies i innych podobnych technologii.
c) Dane urządzenia
Oprócz danych dziennika gromadzimy informacje o urządzeniu, z którego korzystasz, odwiedzając nasz sklep, w tym rodzaj urządzenia, system operacyjny, ustawienia, unikalny identyfikator tego urządzenia i dane dotyczące awarii, które pomagają nam zrozumieć sytuację w przypadku błędów. To, czy gromadzimy wszystkie wyżej wymienione informacje, czy tylko niektóre z nich, zależy od rodzaju urządzenia, z którego korzystasz, oraz od jego ustawień. Na przykład dostępne są różne rodzaje informacji, w zależności od tego, czy używasz komputera Mac czy PC albo telefonu iPhone czy z systemem Android. Aby dowiedzieć się więcej o informacjach udostępnianych nam przez Twoje urządzenie, zapoznaj się również z zasadami producenta urządzenia lub dostawcy oprogramowania.

 

3. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

 

3.1. Jak i kiedy udostępniamy informacje?

Niektóre ze sposobów korzystania z informacji na Twój temat wymagają od nas udostępniania informacji firmom zewnętrznym, abyśmy mogli oferować Ci interfejs sklepu, zapewniać wydajność dopasowania naszych usług do użytkowników i przestrzegać odnoszących się do nas przepisów prawa. Udostępniamy Twoje dane:

a) firmom kurierskim, dostawcom zamówień (wyłącznie adres dostawy mogący zawierać Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres siedziby);
b) firmom zewnętrznym lub osobom przez nas zatrudnianym do przetwarzania informacji w naszym imieniu, w oparciu o nasze instrukcje i zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności. Na przykład informacje dotyczące kart płatniczych przekazujemy firmom obsługującym płatności, z których korzystamy do przechowywania informacji o płatnościach. Dane udostępniamy również konsultantom do spraw zabezpieczeń, aby poprawić proces identyfikacji spamu oraz firmom zajmującym się obsługa techniczną sklepu internetowego. Niektóre uzyskiwane przez nas informacje mogą być gromadzone przez zewnętrznych dostawców w naszym imieniu;
c) organom ścigania i agencjom rządowym. Informacje udostępniamy jedynie wtedy, gdy wierzymy, że ich ujawnienie jest zasadne i konieczne, by zapewnić przestrzeganie prawa, przepisów lub wniosków prawnych; w celu ochrony bezpieczeństwa, praw lub własności publicznej, konkretnych osób lub naszych; lub w celu wykrywania problemów, zapobiegania im, rozwiązywania ich lub zajmowania się nimi w inny sposób w związku z oszustwami, kwestiami bezpieczeństwa lub sprawami technicznymi;
d) firmom powiązanym z nami i naszym spółkom zależnym, których jesteśmy jedynym właścicielem. Jeżeli bralibyśmy udział w procesie fuzji, przejęcia, ogłoszenia upadłości, zamknięcia, reorganizacji lub w podobnych transakcjach albo postępowaniach biznesowych obejmujących przekazanie informacji opisanych w niniejszych Zasadach, udostępnilibyśmy te informacje firmie zaangażowanej w taką procedurę (na przykład potencjalnemu klientowi).

Wszystkie firmy zewnętrzne, którym udostępniamy Twoje dane, to nasi zaufani partnerzy, zobowiązani do zachowania poufności informacji użytkowników i nie mogą ich używać w żadnych innych celach innych niż te, na które zezwoliliśmy. Z wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej, nie będziemy ujawniać informacji umożliwiających identyfikację użytkownika innym podmiotom, w tym również Reklamodawcom, bez Twoje wyraźnej zgody. Ponadto nie będziemy udostępniać, sprzedawać, wydzierżawiać ani w żaden inny sposób ujawniać informacji osobistych użytkownika, listy adresów e-mail ani listy adresów pocztowych innym podmiotom do ich własnych celów promocyjnych.

4. PRZECHOWYWANIE INFORMACJI

 

4.1. Jak długo przechowujemy informacje na Twój temat?

Przechowujemy Twoje dane, dopóki są nam potrzebne do udostępniania Ci naszego sklepu i realizowania celów opisanych w niniejszych zasadach. Tak samo jest również w przypadku firm i osób, którym udostępniamy informacje na Twój temat i które świadczą usługi w naszym imieniu. Gdy nie będziemy już musieli korzystać z informacji na Twój temat ani wypełniać zobowiązań prawnych czy regulacyjnych, usuniemy je z naszych systemów albo odpersonalizujemy je w taki sposób, aby identyfikacja użytkownika była niemożliwa.

5. TWOJE PRAWA

 

5.1. Jakie przysługują Ci prawa?

W związku z informacjami, które posiadamy na Twój temat, dysponujesz możliwościami opisanymi poniżej. Aby z nich skorzystać, skontaktuj się z nami. Jeśli jesteś użytkownikiem mieszkającym w EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), możesz:

a) uzyskać dostęp do informacji, jakie posiadamy na Twój temat. Zwykle udostępniamy je w ciągu 30 dni od momentu przesłania do nas zapytania;
b) usunąć swoje konto. Jeśli usunąć swoje konto, skontaktuj się z nami;
c) poprawić lub usunąć informacje na Twój temat. Możesz zaktualizować te informacje w ustawieniach. Jeśli masz problemy z aktualizacją informacji lub jeśli chcesz, skontaktuj się z nami;
d) odwołać zgodę na przetwarzanie przez nas informacji na Twój temat oraz przesyłania e-maili marketingowych. Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, będziemy mogli nadal wysyłać Ci wiadomości dotyczące funkcjonowania Twojego konta, na przykład powiadomień o złożonych zamówieniach, fakturach, zamówieniach oczekujących na zatwierdzenie, zmianach statusów zamówień. Materiały marketingowe wysyłamy tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę, ale jeśli tego nie chcesz, możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji;
e) poprosić o przesłanie podanych przez Ciebie informacji do innej organizacji, w której przechowujemy te dane za Twoją zgodą lub w celach realizacji zawartej z Tobą umowy, o ile jest to technicznie możliwe;
f) złożyć skargę do organu regulacyjnego. Jeśli mieszkasz w EOG i uważasz, że nie przestrzegamy przepisów o ochronie danych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

6. POLITYKA COOKIES I INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII

 

6.1. Pliki„cookies”

W związku z udostępnianiem naszej oferty w sklepie, stosujemy tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, możemy także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych.

6.2. Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

6.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk (Google Analytics, statystyki wewnętrzene), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

6.4. W ramach naszego sklepu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

6.5. Zmiana ustawień przechowywania plików cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

6.6. Wyłączenie plików cookies

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w sklepie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6.7. Pliki cookies, które wykorzystujemy:

a) Google Analytics – zbiera informacje o sposobie przeglądania strony, popularności poszczególnych podstron oraz dane służące do personalizacji reklam np. wiek, płeć czy zainteresowania użytkownika. Pomaga tworzyć raporty zainteresowań oraz danych demograficznych. Raporty te w formie statystycznej mogą być upubliczniane oraz udostępniane partnerom biznesowym firmy. Więcej informacji znajdziesz pod adresem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage oraz w Polityce Prywatności Google Analytics: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
Opis wykorzystywanych plików cookie:

– _utma – unikalny identyfikator domeny (czasami nazywany haszem), który (jak sama nazwa wskazuje) jest unikalny dla każdej witryny,
– _utmb – odpowiedzialne za przechowywanie informacji na temat danej odwiedziny,
– _utmc – współpracuje z _utmb i jego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowej odwiedziny, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do starej,
– _utmz – zawiera ono informację na temat źródeł odwiedzin,
– _utmv – pojawia się ono tylko wtedy kiedy na witrynie jest stosowane śledzenie niestandardowych zmiennych.
b) Facebook.com – zapisywane przy interakcji z obiektami społecznościowymi FB, np. przyciskiem Lubię czy logowaniem przez Facebooka;
c) identyfikator sesji – 32-znakowy identyfikator sesji użytkownika, usuwany po zakończeniu sesji przeglądania;
d) SEARCHENTO_SID – (opcjonalne) identyfikator sesji wyszukiwarki produktów; czas przechowywania: 1 rok;
e) communicate… – zawiera informację o wyświetleniu użytkownikowi komunikatu; nie wygasa, zapobiega jego ponownemu wyświetlaniu;
f) newsletter_customer_id_ – zawiera informację o wyświetleniu użytkownikowi komunikatu o możliwości dodania do newslettera; zapobiega jego ponownemu wyświetlaniu, czas przechowywania: 1 rok;
g) cookieInfo – zawiera informację czy użytkownik widział informację o cookie, zapobiega jej ponownemu wyświetlaniu;
h) template_… – zawiera informację o ustawionym szablonie graficznym sklepu; czas przechowywania: 1 rok;
i) visited_categories – zawiera informacje o odwiedzanych przez użytkownika kategoriach;czas przechowywania: 1 rok;
g) ssupp.chatid, ssupp.barclicked, ssupp.opened – (opcjonalne) ustawiane przez moduł do komunikacji z klientem Smartsupp, usuwany po zakończeniu sesji przeglądania;
g) ssupp.vid – (opcjonalne) ustawiane przez moduł do komunikacji z klientem Smartsupp; czas przechowywania: 6 miesięcy.

6.8. Wiadomości e-mail

Możemy okresowo wysyłać do zarejestrowanych użytkowników wiadomości e-mail z informacjami o swoich usługach. W wysyłanej wiadomości e-mail może zostać użyty obrazek o nazwie „single pixel GIF”, który pozwala przystosować format wiadomości do możliwości komputera adresata. Za pomocą tej technologii jest też określana łączna liczba osób, które otwierają wiadomości. Gdy użytkownik inicjuje odpowiedź, klikając łącze zawarte w wiadomości e-mail, następuje przekierowanie do odpowiedniej strony internetowej. Odpowiedź jest rejestrowana, a następnie używana w celu dostarczania użytkownikowi materiałów lepiej dopasowanych do jego zainteresowań.

7. POZIOM OCHRONY PRZED COOKIES USTAWIA SIĘ W KAŻDEJ PRZEGLĄDARCE:

 

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.
Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych przeglądarkach?

Google Chrome

Kliknij na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
Usuwanie plików cookie
Domyślne blokowanie plików cookie
Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka

Safari

W menu rozwijanym Safari wybierz Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.