Regulamin

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży na platformie www.pokekarty.pl zwanej dalej Platformą, której właścicielem jest: 

Twoje Miejsce Sylwia Pasik

Choszczówka Stojecka 59

05-300 Mińsk Mazowiecki

Polska

Tel.: 786-484-752

[email protected]

NIP: 822-227-37-60

Rachunek bankowy:

mBank S.A. 57 1140 2004 0000 3202 8357 6896

Złożenie zamówienia na Platformie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Platformy.

I. OFERTA

Przedmiotem sprzedaży są artykuły przedstawione na Platformie w momencie składania zamówienia.

Wszystkie artykuły są fabrycznie nowe lub ich stan jest opisany w karcie produktu.

Dokładamy starań, aby informacje zawarte na stronach Platformy były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób. Zamieszczone wizerunki mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się szczegółach od oryginałów. Przeznaczenie produktów jest określone wyłącznie w instrukcjach obsługi i zastosowania.

Zamieszczone na stronach Platformy ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (np. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta Platformy, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie.

Ceny znajdujących się na Platformie artykułów są podane w złotych polskich i są cenami brutto. Podane ceny obowiązują do wyczerpania zapasów w magazynach producentów i mogą ulec zmianie. Dla uzyskania wiążącej oferty cenowej prosimy o kontakt z BOK (Biuro Obsługi Klienta).

Dla stałych klientów proponujemy atrakcyjne rabaty.

II. ZAMÓWIENIA I REALIZACJA

Zamówienia złożone w godz. 8-16 są realizowane w następnym dniu roboczym.  Dostawa na terenie całego kraju odbywa się za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej w ciągu 48 godzin.

Warunkiem koniecznym do rejestracji na Platformie jest podanie prawdziwych informacji. W przypadku podania danych nieprawdziwych, konto po weryfikacji zostanie usunięte. Aby dokonać zakupów na naszej Platformie internetowej niezbędny jest adres mailowy, który ustalają Państwo podczas rejestracji na Platformie. W przypadku problemów nasi pracownicy udzielą Państwu wszystkich niezbędnych informacji i pomogą zarejestrować się na naszej Platformie.

Warunkiem do realizacji zamówienia jest podanie adresu mailowego, numeru telefonu oraz danych osoby zamawiającej oraz adresu lub miejsca dostawy.

Złożenie zamówienia powoduje wysłanie przez Platformę automatycznej odpowiedzi skierowanej na adres e-mail podany przez Klienta. Przesłane zamówienie trafia do realizacji. W razie potrzeby konsultant kontaktuje się z Klientem telefonicznie dzwoniąc pod numer wskazany w zamówieniu. Istnieje możliwość częściowej realizacji zamówienia, jeśli zgodę na taki sposób realizacji wyraził Klient w czasie kontaktu telefonicznego. Gdy zamówione produkty są już skompletowane konsultant wysyła do Klienta e-mila informującego, że towar jest przygotowany do wysyłki.

Przyjęcie zamówienie nie oznacza, że zostanie ono w pełni zrealizowane. Brak towaru w magazynie i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone Klientowi.

Dokładamy wszelkich starań, aby ceny kształtowały się na jak najniższym poziomie. Ceny mogą ulegać zmianom, przy czym jeżeli nastąpi to w trakcie realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym powiadomiony i będzie mu przysługiwać prawo anulowania zamówienia.

III. WYSYŁKA I KOSZTY

Nie oferujemy darmowej wysyłki po przekroczeniu danej kwoty zamówienia.
Nie motywujemy tym samym do zwiększania zamówień o często niepotrzebne artykuły.
Wolimy przy pomocy innych środków zapewnić Państwu atrakcyjne oferty.
Koszty przygotowania przesyłki oraz dostarczenia do przewoźnika pokrywamy my.  Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia powstałe w wyniku zaniedbań firmy kurierskiej.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

Akceptujemy poniższe formy płatności:

– przedpłaty na rachunek bankowy.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.

Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów.

Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą (jeśli takowy posiadamy), bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub poprzez e-mail, o odesłanie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu wraz z kserokopią faktury oraz podstemplowaną przez nas kartą gwarancyjną. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora bądź importera zwrócimy koszty zakupu bądź wymienimy towar na wolny od wad.

Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np.: różnymi ustawieniami monitora nie uwzględnia się.

Klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 14 dni od ich wydania, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (…) “, Dz.U. Nr 22, poz. 271. Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego.

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym i nie pogorszonym z uwzględnieniem oryginalnego opakowania. Zwrotowi nie podlegają koszty przygotowania, dostarczenia i wysyłki. Zwrot towaru odbywa się na koszt nabywcy.

Wszystkie przesyłki prosimy kierować na nasz adres korespondencyjny.

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

VII. OCHRONA DANYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.

Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby realizacji zamówień, obsługi klientów, do celów marketingowych i ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

W każdym momencie możecie Państwo zażądać zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych. Żądanie takie powinno być przesłane listem poleconym na adres firmy lub złożone osobiście na piśmie.

Jednocześnie zapewniamy, ze w każdej chwili zostanie uwzględniona przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie prośba o skreślenie podanego adresu e-mail z listy Klientów.

VIII. KONTAKT Z KLIENTEM

Akceptując regulamin wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail.
IX. POZOSTAŁE INFORMACJE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Nie ponosimy odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci, niedostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub z przyczyn niezależnych od nas)

Nie ponosimy odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Klienta.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Twoje Miejsce Sylwia Pasik

Choszczówka Stojecka 59

05-300 Mińsk Mazowiecki

Polska

Tel.: 786-484-752

[email protected]

NIP: 822-227-37-60

Rachunek bankowy:

mBank S.A. 57 1140 2004 0000 3202 8357 6896

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu produktu/ów.

Proszę odesłać lub przekazać nam produkt/y niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkt/y przed upływem terminu 14 dni.